Antal besökare online:
Besökare idag:
Besökare denna vecka:
Besökare denna månad:

Föreningen Arméns Musikkårs Veteraner

Föreningens huvudsakliga verksamhet består för tillfället av att en gång per år sätta ihop en musikkår (mer info under musikkåren) göra en så kallad "högvaktsvecka" då vi repar in ett figurativt program och ett konsertprogram för att sedan gå två-fyra vaktparader vid Stockholm Slott samt genomföra en konsert på stortorget i Gamla Stan.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar på ideell grund. Syftet är att stötta, synliggöra och popularisera verksamheten vid Arméns Musikkår (AMK), vårda dess traditioner samt hävda dess unika roll i svenskt musikliv.

Vi verkar även för sammanhållning och kamratskap mellan före detta värnpliktiga och befäl vid AMK. Utöver detta arbetar vi för att ett bevarande och utvecklande av den svenska blås- och militärmusiktraditionen samt att främja blåsorkestern som ensembleform.
Paus och vila under repen 2012


Medlemsverksamhet
Det finns två typer av medlemmar:

- Kamratmedlemskap kan erhållas av personer som gör/ har fullgjort värnplikt vid Arméns Musikkår (förutvarande Arméns Musikpluton) och/eller har/har haft anställning vid densamma.

- Stödmedlemskap kan erhållas av envar som önskar stödja föreningen och dess syften.

Efter väl genomförda vaktparader 2010


Medlemsanmälan skickas till medlemsansvarig (se Kontakt) och skall innehålla namn, personnummer, adress, telefon samt e-postadress.
Genom medlemsanmälan godkänner du att AMKV lagrar och behandlar dina personuppgifter enbart för nödvändig verksamhet.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår och är 50 SEK. AMKV's Plusgironr är 751219-7, ange personnummer som meddelande vid inbetalning.© Arméns Musikkårs Veteraner 2004-2024. Alla rättigheter reserverade.
Om cookies och PUL
Nyheter
Årsmöte 2017
2017-05-26

För att underlätta tillgängligheten så kommer årets Årsmöte kommer att hållas via skype den 25 juni kl 1100. Föranmäl din närvaro till styrelsen.


Medlemsavgift 2016
2016-02-07

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2016. Klicka på fliken "Föreningen" för mer information.


Dala Tattoo 2015
2015-07-03

Idag och imorgon medverkar föreningen vid Dala Tattoo. Välkomna!


Framtiden
2014-06-10

Det blir inga framträdanden för kåren under 2014. Istället jobbar styrelsen på någon aktivitet för 2015.


Visa äldre nyheter...